Sunday, March 7, 2010

زن است ما را وجود

ساده می‌نویسم "روز زن" بر مادران و خواهران هم‌سرزمین‌ام مبارک باد. باشد تا در هیچ سرزمینی زنان در بند مردانی نباشند که جان‌شان بسته‌ی زنان است.

*

1388/12/16