Monday, March 1, 2010

این‌جا کجاست؟ نیویورکر؟

راست‌اش شتاب حوادث و وقایع در دوران ما چنان است که نمی‌دانی اولویت را باید به کدام سپرد. باز زلزله در شیلی(8/8 ریشتر) که پیش از آن هاییتی را لرزانده بود. تنها این نیست و در میهن وضع بغرنج‌تر است. خبر می‌رسد که در آستانه‌ی سال نو خورشیدی عده‌ای از بازداشت‌شده‌گان از بند می‌رهند و خبری خوش است. نوشتم وضع بغرنج‌ترست چرا که جرم اینان که تا کنون در بند بودند، به‌راستی چه بود؟

*

دیروز نوشته‌ای خواندم از خانم "مرضیه رسولی" که صفحه‌ای در روزنامه‌ی «اعتماد» دارند برای معرفی کتاب در صفحه‌ی ادبیات این روزنامه. ایشان در بلاگ‌شان از موضوعی سخن راندند که هر چند برای خودش بحثی دارد اما آن‌را این‌چنین مطرح کردن والا نوبر است. نمی‌دانم ایشان با چه جسارتی چنین اعترافی کردند و فردا مثلن در تحریریه‌ی روزنامه آیا با سری افراشته خواهند رفت و آیا گمان کردند این‌جا "پاریس" است؟ یا تحریریه‌ی نشریه‌ی تایم یا نیویورکر؟ (+)

*

1388/12/10