Tuesday, September 6, 2011

روزگار و شهروند امروز توقیف شدند! مبارک باشد

آخرش توقیف شد. همین پُست پایین نوشته‌ام و پیش‌بینی کرده بودم. هر چند گفته‌اند فقط دو ماه توقیف است. روزنامه "روزگار" در روزها و هفته‌های اخیر روی موضوعاتی زوم کرده بود که از خطوط قرمز نظام بوده است! تکلیف هفته‌نامه‌ی "شهروند امروز" هم که خیلی مشخص بود. انگار این هفته‌نامه هم از سر سیری منتشر شده بود و خیال ماندن نداشت. حتا روزنامه‌ی "روزگار" هم انگار ابدن برای‌اش مهم نبود بماند به هر قیمتی!نامه‌ی ناجوان‌مردانه‌ی "تورج زاهدی" منتقد بی‌سواد حوزه‌ی موسیقی به سیدعلی میرفتاح سردبیر "روزگار" از آن جوک‌های منتخب سال بود! مَردک گمان کرده نظام برای‌اش سفره پهن خواهد کرد حالا که به "گلشیفته فراهانی" و "محمدرضا شجریان" متلک پرانده و چیزکی گفته! آخر چه‌طور انتظار داری که در زمانه‌ای که همه‌ی نظام بسیج شده تا حرف ناحق‌اش را به قیمت جان هم‌میهنان به کرسی بنشاند تو می‌آیی و دایه‌ی مهربان‌تر از مادر می‌شوی؟! درود بر میرفتاح که با کمال احترام به قول امروزی‌ها "توپوزش" زد! این نامه‌ها در صفحه‌ی 16 روزنامه در مورخه‌های 13 و 14 شهریورماه موجود است!البته که به‌زودی شاید منتظر توقیف "مهرنامه" و برادر تنی‌اش "تجربه" هم باشیم. برای خودمان "نوسترداموسی" شده‌ایم!


1390/06/15