Monday, October 24, 2011

گودر

چند روزی‌ست که همه‌گان(آنان که گودر بازند) زانوی غم بغل گرفته‌اند که دیگر "گودر" وجود نخواهد داشت در طرفه‌العینی! از طرفی خبر می‌رسد که چنین نشد و چنین هم نخواهد شد که چه خبر دارید، گوگل‌پلاس درد و بلای شما را به جان خواهد خرید و زین‌پس سرویسی خواهد داد شبیه آن‌چه پیش‌ترها "گودر" در فید بلاگ‌ها بر دوش‌اش بود. برای عده‌ای چون من که آدرس بلاگ‌های بسیاری را در "گودر" ریخته و هر روز از آپ کردن‌شان باخبر شده و تورقی می‌کردم جای شکرش باقی‌ست!

*البته کاربران ایرانی هم دست روی دست نگذاشته و پتیشن پشت پتیشن و ای‌میل پشت ای‌میل که آهای ما معترضیم! انگاری کن بعد از انتخابات سال 88 است که نفس‌کش بطلبیم! نه آقاجان آن‌جا با "گوگل" طرف هستید! آن‌ها هم حق دارند از جامعه‌ی مجازی "ف بوک" عقب نمانند و چنین به تکاپو بیفتند. به هر حال آنان هم باید نان بخورند دیگر! اگر به خواسته‌ی ما ایرانی‌ها پاسخ بدهند که بعید است، از فردا "یاهو" هم 360اش را بازخواهد گرداند!

*

1390/8/2