Thursday, April 8, 2010

اندر احوالات اُپوزیسیون


به لطف دوستی باز هم "بی‌بی‌سی" را یافتم و در کنار این کانال خوب تلویزیونی چشم‌مام به جمال "کانال1" و "تلویزیون پارس" هم روشن شد. البته هنوز پای افاضات "بهرام خان مشیری" ننشسته‌ام که تاریخ بیاموزم با تحلیل‌های آبکی و... کسی که فقط تاریخ را در "تاریخ طبری" می‌فهمد و همه‌ی استنادش به این تاریخ افسانه‌ای است و بس... بعدها هم شاه‌نامه خوان شد و خلاصه کم مانده فردا شعر هم بگوید و جای شاملو هم بنشیند. حال بماند که شاه‌نامه نظم است و نه شعر و باقی قضایا...

*امشب اتفاقی چند برنامه را دیدم. نخست برنامه‌ی آقای "فرجی" که فقط داغ می‌کرد از تی‌وی پارس و دیگر برنامه‌ای که این آقا اجرا می‌کرد(عکس بالا) که نام‌اش نمی‌دانم کیست و چه‌کاره‌س با صدایی انکرالاصوات که بهتر بود می‌رفت آوازخوان می‌شد. راست‌اش یعنی ملتِ ما با این برنامه‌های صدتا‌یه‌غاز می‌خواهد آگاه شود؟! خدا رحم کند!!!!

*

البته تا شبکه‌ی "فارسی1" است ملت جایی دیگر سرشان گرم است و بهتر که همان شبکه را ببینند و این‌ها را نبینند!! اینان همان‌اند که سی سال پیش کردند کاری که نباید و مگر آدم چند بار از یک سوراخ گزیده می‌شود؟ (+)

*

1389/1/20