Sunday, April 26, 2009

کتاب‌خوان بهتر از جاده آمد پدید

«اُردی‌بهشت برای ...»

*دیروز بهترین روز ما بود! تولد بهترین عزیزت باشد و «اس‌اس‌» قهرمان باشد و خلاصه یک‌جورهایی همه احوال‌ات میزان باشد، اما آخر شب که می‌نشینی با «دی‌وی‌دی پلیر» تازه‌ات یک فیلم خوب ببینی، به قول امروزی‌ها ضدحال بخوری! داستان از این قرار بود که این «فیلم» بدفُرم کسل‌کننده برای‌مان آمد و از این «فیلم» خیلی‌ پایین‌تر بود به گمان‌ام! شاید من این‌روزها کم‌تر از فیلم‌ها می‌فهم‌ام! ...

*

فیلم بسیار خوب «کتاب‌خوان» هر چند قصه و روایت‌اش به «مالنا» شباهت داشت اما یک فیلم‌نامه‌ی خوب و روایت درست این فیلم و بازی‌های خوب و قوی که منجر به اسکار برای این فیلم هم شد، فیلم را در طبقات بالایی جای می‌دهد.

*

حالا از فیلم بگذریم و شما را به یک ترانه‌ی خوب مهمان کنم. این «ترانه‌ی» زیبا و شنیدنی فرانسوی این‌روزهای مرا ساخته است. شما هم ظرف یک هفته فرصت دارید برداشت کنید و بشنوید و لذت ببرید.

*

*

1388/2/7