Sunday, April 5, 2009

توضیحک

«توضیحک»

*


انگاری مطلب‌مان در «دلکده» کمی سروصدا کرده و به مذاق مشتاقان و شیفته‌گان علیاحضرت خانم «گوگوش» خوش نیامده و گفته‌اند که بازجویی نشده بودند و ایشان(خانم گوگوش) گفته‌اند به شدت تحت نظر بودند!! وقتی آقای «محمود» فرق بازجویی و تحت‌نظر بودن را نمی‌داند مشکل خودشان است!! (الهی نمیرید، چه‌قدر نازید بدفرم)!!!!

*

خب از آن‌جایی که ایشان(هواداران گوگوش) هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند که گروه تحت سرپرستی آقای «سعید امامی» در سال هفتادوهشت چه می‌کرده‌اند و خانم «گوگوش» چه شخصیت مهم سیاسی بوده که از بام تا شام تحت نظر بوده‌اند و پرسش‌هایی از این دست، مشخص می‌شود که نام آوردن از «سعید امامی» اعتبار خریدن برای وجهه‌ی سیاسی علیاحضرت‌شان بوده و دیگر غیر از آن محلی از اعراب ندارد. همه‌ی سخن من که البته دوست نازنین‌ام در پاسخی هم بدان اشاره نموده‌اند (در این‌جا) این بوده که بگویم خانم «گوگوش» با ترفندی حساب شده، می‌خواستند برای خود اعتباری سیاسی-اجتماعی بخرند(در واقع اعتباری که آقای کیمیایی به او دادند) و لاغیر... اما از آن‌جایی که دروغ‌گو معمولن کم‌حافظه است و... چنین می‌شود که ملاحظه می‌فرمایید!

*

خب برای حال و هوا عوض شدن بهتر است بروید و این ترانه‌ی زیبای «نیل یانگ» را که دوستی برای‌مان فرستاده را دانلود کنید و حظ‌ کنید و خلاصه دعایی هم نثار دوست‌مان باشد که رستگار شوید! البته کمتر از یک هفته فرصت دانلود دارید و دیگر خواهد پرید!

*

البته با اجرای «PSB» هم می‌توانید این اثر زیبای شنیدنی را دانلود کنید.

*

*

1388/1/17