Wednesday, April 22, 2009

سفر خوش آقای رییس‌جمهور


«افشین قطبی، سرمربی»

*

رییس‌جمهور محترم و برگزیده‌ی ایران یک‌بار دیگر در ژنو جنجال‌ساز شد و آن‌ها که باید از این مقوله برای خود کیسه‌ها دوختند. هولوکاست امروزه برای هر دو طرف دعوا نان‌آور و توجیه‌کننده هر جنایت و ناسزایی شده است. آن‌قدر که از این جنایت سخن رفته آیا از گرسنه‌گان آفریقا و یا کشته‌شده‌گان ارامنه و... سخن رفته است؟! این‌است‌که باید باریک‌تر شد و مو را از ماست بیرون کشید. هم رییس‌جمهور و حامیان‌اش روسیاه هستند و هم رژیم اسراییل!

*

«افشین قطبی» سرمربی محبوب پرسپولیس که البته من هم دوست‌اش دارم(اس اس هستم) رسمن از امروز سرمربی تیم ملی ایران شد. مبارک‌ها باشد و برای‌اش آرزوی پیروزی داریم.

*

آمدن جناب «مایلی‌کهن» را به بازگرداندن آشغال دوباره به خانه تشبیه می‌کنم. خب معلوم بود که ایشان به کجاها وصل هستند و ... به‌راستی مسئولان فدراسیون فوتبال درد را نمی‌دانند؟ جواب این‌است‌که چرا جان برادر! بحث این‌است‌که کسی بر مسند باشد که قابل اعتماد برای پیش بردن برنامه‌های سیاسی در ورزش باشد. همین جان برادر! افشین‌خان هم چند صباحی برای فرونشاندن آتش قهر ملت آمده‌اند.
این هم از «چارلز بوکوفسکی» فقید برای آنان که دوست‌اش دارند. این کتاب تا این دولت هست به گمان‌ام اصلن و ابدن منتشر نشود. این کتاب را انتشارات "آرویج" سال هشتاد خورشیدی منتشر کرده است و هر کسی نفهمد فکر می‌کند چاپ خارج از کشور است. تازه امروز شنیدم که کتاب «نیمه‌ی غایب» حسین سناپور برای تجدید چاپ مجدد مجوز نگرفته است. خب مبارک‌ها باشد. فعلن این شعر بوکوفسکی:

*

وَن‌گوگ گوش‌شو بُرید

و دادش به یه فاحشه

اونم چندشش شد و گوش‌شو پرت کرد...

*

- وَن!

فاحشه‌ها گوش نمی‌خوان

پول می‌خوان...

فکر می‌کنم واسه همین تو نقاش بزرگی بودی

تو

چیزای دیگه رو نمی‌فهمیدی...

*

*

1388/2/2