Sunday, January 24, 2010

خوابگرد و من نبودیم پورنو

راست‌اش با فیلتر شدن «خوابگرد» سیدرضا شکراللهی خوش‌حال شدم که تنها نیستم من! آری خوش‌حال شدم که این‌جا پایگاه پورنو نبوده که فیلتر شده بلکه به کج‌رفته‌گان را اذیت کرده و فلان...

*

دیگر این‌که دیشب با دیدن روی گل اردلان خان سرفراز چه خوش‌حال شدم و به یکی دو نفر هم گفت‌ام ببینند. اما بعدش این آقای «فرهودی» مجری معلوم‌الحال بدفرم توی ذوق‌مان زد با اجرای بسیار بسیار بدش! به‌زودی در «اپیزود» از این شب کذایی خواهیم نوشت.

*

دیگر دل‌مان با این مملکت گل و بلبل به چه خوش شود به‌راستی؟

*

*

1388/11/4