Tuesday, May 4, 2010

یک نگاه و پرسش

و گاهی لازم است از دریچه‌ای(فارغ از ادیان و اوامرشان) به مقولاتی بنگریم و بدانیم که هنوز تفکر شتاب‌زده‌ی ایرانی‌مان بر روح و جان‌مان نشسته است. تفکری که گاه ره به جایی می‌برد که ما را هم‌سان و برابر با نظام و ایدئولوژی‌ای قرار می‌دهد که از بُن غلط است.

نوشته‌ی «شادی صدر» این‌روزها در فضای نِت سروصداهایی کرده است. آقایان به‌درستی از این سخن گفته‌اند که چرا شما همه‌ی مردان را متهم کرده‌اید و از آن‌سو زنان هم گفته‌اند وقتی مردانی که شما باشید در برابر آزار و اذیت دیگران در کوچه و خیابان سکوت می‌کنید مسلمن کارتان صدها برابر از کسانی که زنان را آزار می‌دهند به‌مراتب بدتر است.

«ادامه مطلب در اپیزود»

*

1389/2/14